Yes, er gaat gestaakt worden!!!

DI_aZSiXYAEmaq5Om mij heen lees, spreek, hoor ik geluiden over de op handen zijnde staking in het onderwijs komende donderdag. Veelal vinden mensen het lastig , dat het onderwijs in staking gaat. Want je moet zelf zorgen dat  je kinderen opgevangen worden en dat is  voor veel mensen kennelijk een probleem.

Maar lieve mensen, onderwijs is geen veredelde kinderopvang, die je kind bezig houdt en verzorgt, terwijl jij je uren maakt op het werk.  Deze staking moest er van komen en wellicht nog wel meer dan dat.  Gelukkig is er ooit ingevoerd dat kinderen naar school mochten en dat is uiteindelijk vastgelegd in de leerplicht. Er zijn tijden geweest dat kinderen van hun ouders mee moesten werken thuis en geen kans hadden om te leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook geen kans kregen om zich creatief of actief te uiten. En die tijden liggen nog lang niet zover achter ons.

Ontwikkelingen in het onderwijs gaan meestal niet zo snel. Het is een log systeem en  als je dat systeem vergelijkt met een doorsnee bedrijf, dan kun je vaak constateren dat er in de loop der tijd  in de zakelijke wereld razendsnelle ontwikkelingen elkaar opvolgen en dat in het onderwijs veel dingen hetzelfde zijn gebleven. Gelukkig komt er nu schot in de zaak en zie je dat er veranderingen aan komen op allerlei gebieden.  Aan de leerkracht wordt gevraagd al deze ontwikkelingen te integreren in zijn klas, binnen de uren die hij werkt, met de middelen die hij heeft.

Maar als ik nog eens de vergelijking trek met de zakenwereld, dan zien we dat daar veel geld geïnvesteerd wordt in scholing, materiaal, mankracht. Ook moet je als werknemer voldoen aan een aantal voorwaarden, doe je dat niet, dan lig je er uit.  Dat houdt een bedrijf gezond en zorgt ervoor dat mensen scherp blijven. Ook wordt er waardering uitgesproken en/of getoond op een andere manier, die ervoor zorgt dat de medewerker gemotiveerd en actief blijft.  Er even vanuit gaande dat het een gezond bedrijf is.

cartoon passend onderwijs

Met het passend onderwijs (wat een verkapte bezuinigingsmaatregel is, die prachtig klinkt voor de leek), kwamen er vele problemen bij in onderwijsland. Van leerkrachten wordt meer kennis, vaardigheden, inzet gevraagd dan ooit tevoren. Ouders zijn veel mondiger geworden ,wat ik overigens geen slechte ontwikkeling vindt, maar het vraagt wel veel van de leerkracht .

Tegelijkertijd is er minder geld voor scholing, personeel , materiaal en worden kwaliteitseisen opgeschroefd. Trouwens : denk jij dat de leerkracht van jouw kind het zo fijn vindt, dat de kindertoiletjes zo smerig ruiken? Er zijn tijden geweest dat ik zelf die toiletjes heb staan poetsen, omdat ik het niet kon aanzien dat het er zo aan toe was. Na een paar weken besloot ik toch dat dat van hele kostbare tijd af ging en liet ik dat aan me voorbij gaan.  Een van die dingen die je tegenkomt, je als leerkracht irriteren, maar waar je niks mee kunt. Maar dat terzijde.

Een leerkracht moet zich verantwoorden tegenover zijn directeur, ouders, inspectie en het liefst in drievoud op papier in keurige mappen. Dat vraagt veel tijd, die er niet is. In de basis wil een bevlogen leerkracht bezig zijn met kinderen en hun leerdoelen.

megaphone

 

Bevlogen, vol passie voor het vak , je brein overlopend van ideeën…. Dat is hoe de meeste beginnende leerkrachten van de PABO afkomen.  Zelf was ik daar een van. Ik ken heel erg veel mensen in het onderwijs en , hoewel ik het nooit berekend heb, schat ik dat 85 % van mijn medestudenten destijds,   al een of meerdere keren een burn out heeft gehad of inmiddels het onderwijs heeft verlaten.  Gewoonweg omdat het niet kan wat er gevraagd wordt. Maar ook omdat de meeste leerkrachten de lat erg hoog hebben liggen en “hun leerlingen” niet in de steek willen laten. Om die reden wordt er niet gauw gestaakt of komt een staking nooit sterk uit de hoek, omdat –als puntje bij paaltje komt- leerkrachten kiezen voor het welzijn van de kinderen.

 

 

Geen wonder dat er zoveel  (goeie ) leerkrachten afhaken, omdat ze niet meer kunnen opbrengen wat er gevraagd wordt. Hun hart ligt bij de kinderen en bij het geven van goed onderwijs.

Goed onderwijs kun je enkel geven door te investeren in tijd, scholing , begeleiding en vooral door een leerkracht de waardering te bieden die hij verdient.

Met liefde zorg ik deze donderdag  dat voor mijn kind geregeld is dat hij thuis kan zijn. Ben ik blij dat de school van mijn zoon, mee doet aan de staking.  En hoop ik met heel mijn hart dat deze staking gaat leiden tot het luiden van de noodklok.  Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de kinderen van de toekomst. Maar die toekomst kunnen ze alleen goed voorbereid in ,  als de basis goed is en het onderwijs  zorgt samen met jouw opvoeding, voor die basis.

Stop met mopperen over die staking en maak er een leuke dag van voor je kind.

 Voor alle stakers : Blijf geloven in wat ooit jouw kijk op onderwijs en kinderen was…..en kom op voor jezelf!