Ondersteuning bij leerproblemen

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft om bepaalde leerstof onder de knie te krijgen. Kortdurende begeleiding kan dan effectief zijn, individueel of in een klein groepje. Zodra het kind de stof beheerst, stopt de begeleiding. Net dat extra beetje aandacht kan voldoende zijn om weer verder te komen in het eigen leerproces.

Werken in kleine groepjes betekent dat er veel aandacht is per kind. Daardoor begrijpen kinderen de stof sneller. En er is ruimte om te onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem en welke verschillende middelen aan een oplossing kunnen bijdragen.

Voorbeelden van leerproblemen die met kortdurende begeleiding effectief te verhelpen zijn:

 • Automatiseren van letters
 • Automatiseren van cijfers
 • Automatiseren van tafels/deelsommen
 • Klok lezen (analoog/digitaal)
 • Lezen
 • Metriek stelsel
 • Begrijpend lezen
 • Topografie
 • Andere problemen op leergebied

Soms kan het ook zijn dat het kind niet weet hoe hij moet leren en daardoor ‘maar wat doet’. Dit kan veel problemen opleveren bij bijvoorbeeld:

 • Manier van leren bij toetsen/proefwerken
 • Plannen van huiswerk
 • Lezen van teksten
 • Samenvattingen maken
 • Werkstukken /spreekbeurten maken

Graag kijk ik met u naar de hulpvraag van uw kind. Aansluitend daarop maken we een plan ter ondersteuning en ga ik met uw kind aan de slag. De begeleiding vindt bij voorkeur op school plaats.

Voor meer informatie nodig ik u uit contact op te nemen.