Beelddenken

“Ik leer anders”

In het onderwijs draait het doorgaans om luisteren. De leerkracht legt uit. Gelukkig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van multimedia en technologie. De aandacht voor leren met beelden groeit. Maar leren gebeurt nog vaak heel eenzijdig. De leerkracht geeft les, het kind volgt….of niet.

Er zijn verschillende manieren van verwerken van informatie. Het onderwijs is daar slecht op ingericht. Kinderen die niet uit de voeten kunnen met de schoolmethode, falen. Jammer. En onnodig.

Veel kinderen lopen vast in het onderwijsproces, vaak in groep 3 of 4. Wie moeite heeft met auditief leren, raakt achter. Dyslexie en dyscalculie komen veel voor en worden vaak in 3-4 gesignaleerd en later gediagnosticeerd. Helaas verloopt dat proces traag zijn we heel wat lage scores verder, voordat we passende hulp kunnen bieden.

Denken in beelden

Dat is jammer. Want als je weet dat je kind in beelden denkt, kun je hulp inschakelen die het kind helpt de lesstof beter te verwerken.

Via de methodiek “ik leer anders” krijgt het kind een aanbod van spelling, lezen, rekenen waarop het terug kan vallen. En waardoor het automatiseren makkelijker gaat. Daarnaast biedt het mogelijkheden om zaakvakken makkelijker aan te bieden en uit te werken. Plannen en structuren zijn bij deze kinderen ook vaak een probleem, terwijl ook daar makkelijke stappen in te zetten zijn.

Ik kan uw kind helpen stappen te zetten op het gebied van spelling, lezen, rekenen (tafels, cijferveld, breuken,..) en ben gecertificeerd coach “ik leer anders”.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met me opnemen.

Of kijkt u ook eens op de website van “ik leer anders”.